KATMAN - GUNCELLEME


Güncelleme Notları :

- Katmanlarda bulunan sayılar yeniden konumlandırıldı.

- Katman kodu için sıralama kaldırıldı. İstenilen sıra ile kod girilebilir.

- Katman kodu hilesi "7777" olarak sabitlendi.

- Github sayfası güncellendi : https://github.com/CemCkrc/KATMAN-MAGARAJAM3

Files

KATMAN_GUNCEL.rar 105 MB
Aug 19, 2021

Get KATMAN

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.